Milí Pohodáři,

uveřejňujeme leták na charitativní sbírku pro potřeby Diakonie Broumov. Sbírka se uskuteční v pátek 6. a v sobotu 7. dubna na tradičním místě - v malé tělocvičně (myšárně) ZŠ Hronov.

Pokud se chcete zúčastnit při přijímání a třídění věcí v některém dnu a v určitou hodinu, tak se prosím nahlaste Miladě Thérové - č. tel. 773 318 635, e-mail: milijana@email.cz.

 

 

  VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017  

 

Dotace/Zisk za pořádané zájezdy r. 2017:   

6.4. - 8.4. Liberec  

Celkem vybráno                                                                             80.000,- Kč

Za pobyt                                                                                         86.490,- Kč

Průvodce                                                                                          3.200,- Kč

Vstupy                                                                                             1.050,- Kč

Dotace klubu                                                                                10.740,- Kč

 

23.5. Mlýn Dřevíček vstupné                                                        2.640,- Kč

Dotace klubu                                                                                  2.640,- Kč

 

30.5. Kuks

Celkem vybráno                                                                              8.000,- Kč

Vstup                                                                                               6.700,- Kč

Jízdné                                                                                              7.900,- Kč

Dotace klubu                                                                                 6.600,- Kč

 

23.6. - 2.7. Ischia  

Celkem vybráno                                                                          286.500,- Kč

Úhrada za pobyt                                                                          286.190,- Kč

Zisk                                                                                                    310,- Kč

 

24.6. - 28.6. Český ráj

Celkem vybráno                                                                            17.160,- Kč

Ubytování                                                                                      16.920,- Kč

Jízdné                                                                                               6.250,- Kč

Dotace klub                                                                                    6.010,- Kč

 9.9. - 14.9.  ČS Švýcarsko 

Celkem vybráno                                                                          209.500,- Kč

Úhrada za pobyt                                                                          207.600,- Kč

Zisk                                                                                                 1.900,- Kč

7.9. Havlovice

Celkem vybráno                                                                               1.775,- Kč

Jízdné                                                                                               1.854,- Kč

Dotace klubu                                                                                       79,- Kč

 

20.9. Baroko Broumova

Celkem vybráno                                                                            10.750,- Kč

Vstupy                                                                                                600,- Kč

Průvodce                                                                                             250,- Kč

Jízdné                                                                                               7.018,- Kč

Zisk                                                                                                 2.882,- Kč 

 

24.10. Ratibořice

Celkem vybráno                                                                               2.750,- Kč

Vstup                                                                                                2.800,- Kč

Jízdné                                                                                               5.800,- Kč

Dotace klubu                                                                                  5.850,- Kč

8.12. Advent Ratibořice

Celkem vybráno                                                                            10.100,- Kč

Vstupy                                                                                             4.165,- Kč

Jízdné                                                                                              5.800,- Kč

Zisk                                                                                                   135,- Kč

 

15.12. Svídnice    Celkem vybráno                                                5.000,- Kč                                                     

Zisk                                                                                                 5.000,- Kč

 

Další příjmy v r. 2017: 

Členský příspěvek za r. 2017 – celkem 156 členů                      15.600,- Kč                                                    

Dotace MÚ Hronov                                                                        16.530,- Kč

Masopust tržba za výrobky                                                               2.656,- Kč

Částečná  úhrada za trička                                                                 5.250,- Kč

+Zisk z pořádaných zájezdů                                                            10.227,- Kč

CELKEM PŘÍJMY                                                                      50.263,- Kč          

+Zálohy na zájezdy r. 2018 (jen „protečou“ dál účtem)           78.690,- Kč

Celkem příjmy za r. 2017+zálohy na zájezdy r. 2018              128.953,- Kč

 

Výdaje za rok 2017

Kancelářské potřeby                                                                        1.416,- Kč

Barva do tiskárny                                                                             1.840,- Kč

Telefony                                                                                           1.200,- Kč

Občerstvení při klubech a výroční schůzi 2017                               7.438,- Kč

Režijní náklady za pronájem přísálí SJČ při výroční schůzi  2017    813,- Kč

Dárky pro přednášející lektory Úterních klubů                               1.699,- Kč

Materiál na tvůrčí dílny  ÚK                                                           4.235,- Kč

Webové stránky – roční poplatek                                                        769,- Kč