Na svatého Martina nejlepší je husina,

pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí“.

                                                                                                                      (lidová pranostika)

 

Nastal opravdový podzimní čas. V listopadu máme již zpracovanou a uloženou úrodu našich zahrádek,  jen sem tam visí na stromě zapomenuté jablíčko či hruška pro mlsné ptáčky. Máme více času na vzájemné návštěvy, chodíme do divadla, sledujeme oblíbené pořady v televizi, čteme a v nevlídném počasí jsme rádi doma. Naši předkové trávili tuto dobu dalšími pracemi, na které přes léto nebýval čas. Jednou z nich bylo draní peří. 

Dračky a doderky. Mít pořádnou peřinu naditou husím peřím patřilo k výbavě každé nevěsty a nebylo lehké ji sedraným peřím naplnit. A tak každá hospodyně pečlivě sbírala kdejaké pírko a celý rok podškubávala husy, aby měla na podzimní dračky peří dostatek. Když skončily práce na polích, přinesla se do světnice taková zásoba peří, která se musela toho večera sedrat. Peří se nacpalo pod obrácený hrnec a dračky se postupně přesouvaly z chalupy do chalupy. Dralo se každý den kromě soboty a o tzv. „pápěrkách“ (pápěrkami si chudší lidé plnili polštáře) platila celá řada pověr. Vztahovaly se většinou ke zdárnému chovu housat a hus v příštím období, mohly však nepříznivě ovlivnit i člověka. Při draní se vyprávěly pohádky, pověsti, různé strašidelné příhody a hádanky, aby práce lépe ubíhala.  Poslední večer se nazýval „doderky“. Té „dračce peří“, které zůstalo v ruce poslední peříčko se říkalo „pápernice“ a toto označení jí zůstalo až do příštího draní. Při doderkách vystrojila hospodyně menší hostinu jako poděkování  dračkám. Na Chodsku platilo pořekadlo: „ Do Martina dere, po Martinu přede“, což znamenalo, že po Martinu  musí být peří sedráno a nastává čas předení, nebo-li přástky. Tam, kde se nepředlo, probíhaly dračky po celou zimu. Peřiny plněné husím peřím hospodyně často větraly. Nikdy ne na slunci, ale ve stínu nebo na průvanu, protože slunce vysušuje tuk v peří a peřiny by pak mohly zapáchat.

(čerpáno z „Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim“)

 

Jeden z našich říjnových úterků patřil ochutnávce domácích dobrot. Na stolech se objevily koláče a koláčky, výborný závin s cuketou, lehoučké větrníčky, lákavé jednohubky, velmi „žravé“ zeleninové směsi a kečup a další produkty včetně likéru z bezinek. Předávaly se rodinné recepty a vyprávěly veselé zážitky.  K všeobecné pohodě přispělo dobré víno od jedné z členek, která s námi oslavila  narozeniny.

 

 

 

 

„Pokud žiješ v souladu s přírodou,

nikdy nebudeš chudý,

pokud žiješ podle mínění lidí,

nikdy nebudeš bohatý“.

                                                           Seneca (mladší), Lucius Annaeus (asi 4 př. n. l. - 65 n.l.)

 

Po krátkém létě se vám opět hlásí hronovští Pohodáři. I když o sobě nedáváme nějaký čas vědět, scházíme se, jezdíme na výlety, poznáváme neznámé, učíme se novým věcem a to je také smysl našeho spolku. Co jsme tedy letos přes léto podnikli?

Při společném předletním posezení jsme se rozloučili s uplynulou zimní a jarní sezónou Pohody, navštívili jsme nádherně zrekonstruovaný Kuks s úžasnými zahradami vč. bylinkové, prohlédli jsme si nedaleký Mlýn ve Dřevíčku, kde nám byl skvělým průvodcem majitel pan Arne Šubrt. Podíleli jsme se na průběhu Dne dětí v parku Aloise Jiráska, cyklovýlet „Českým rájem“ na kole i pěšky protáhl naše těla, svou krásou nás uchvátil termální italský ostrov Ischia.  Na něm jsme strávili celý týden relaxací v moři i bazénech s termální a minerální vodou. S Magdou Jakubskou jsme si utužovali zdraví ranním cvičením v bazénu, ostrov jsme důkladně poznávali pěšky i autobusem. 

V srpnu  jsme si vyjeli na sportovně-rekreační pobyt do chorvatského městečka Živogošče.  V zářivých tričkách s emblémem Pohody se nám tu báječně cvičilo, dýchalo a oddychovalo.

Na Olympiádu pro starší a dříve narozené do Havlovic jsme se vydali  7. září již potřetí. Počasí nebylo zrovna ideální, ale průběhu jednotlivých soutěží to nijak nevadilo. Fotografie z naší účasti najdete na webových stránkách Pohody.

 

Česko-saské Švýcarsko jsme navštívili 9. - 14. září. Program byl velmi pestrý, i když občas fyzicky náročnější vzhledem k našemu věku a počasí, které nebylo zrovna ideální. Zavítali jsme do obou částí Národního parku – jak na české, tak i na saské straně. Obdivovali jsme malebnou krajinu, nedotčenou přírodu i citlivě opravené a opatrované hrázděné i roubené domy. Svezli jsme se na lodičkách Tichou soutěskou i kolesovým parníkem po Labi, historickou tramvají a 50 metrů vysokým výtahem z roku 1904 v Bad Schandau. Program jsme zakončili exkurzí do sklárny AJETO , kde působil výtvarník Bořek Šípek.  Stihli jsme ještě prohlídku skalního hradu Sloup a pak jsme již za vydatného deště vyrazili k našim domovům.

 

Poznávací zájezd s tématem „Baroko na Policku a Broumovsku“ byl naší další akcí v sérii poznávacích zájezdů „Poznej dobře svůj kraj“. Průvodcem nám byla Mgr. Lýdia Baštecká, která nás seznámila s mnoha zajímavostmi z historie navštívených kostelů, které se pomalu rekonstruují, aby se znovu objevily v celé své téměř zapomenuté kráse. Výlet za poznáním se konal 20. září.

 

V pondělí 2. října začínáme opět cvičit s Milenou Zimovou, vždy v pondělí a středu od 10 hodin.

Klubové úterky začínají 3. října v 17 hodin v klubovně Domina. Zavzpomínáme si na letní dny   a přečteme si něco pro dobrou náladu, vždyť i podle Karla Čapka je nejlepším kořením našeho života humor. Takže přijďte mezi nás se svojí troškou do veselého mlýna

V úterý 10.10. budeme ochutnávat naše letní výrobky. Letos nebyla úroda příliš štědrá, ale určitě najdete ve své spíži džem, marmeládu, okurky, likér, zavařeninu...Nezapomeňte na návody a recepty, společná burza nápadů bude pro nadcházející dlouhý podzim a zimu to pravé.

Další úterý 17. října nás předsedkyně Pohody Jaromíra Brahová provede plánovanými akcemi a s dalšími účastníky zavzpomíná na pobyt v Chorvatsku, ostrově Ischii a dalších místech, které členové spolku navštívili. Přidat můžete i zážitky ze svých soukromých cest.

Úterý 24.10. bude opět poznávací. Vyjedeme si do Ratibořic a navštívíme Divadelní muzeum. Pokud čas dovolí, bude naším průvodcem režisér Tomáš Magnusek.

Poslední říjnové úterý 31.10. si se Slávkou Vítovou zalistujeme knihami. Nastává čas, kdy je nám nejlépe doma a chvíle s dobrou knihou nás mohou přenést kamkoliv.  Zalovíme v beletrii i zájmové literatuře, výběr je opravdu bohatý a tu svou knihu si najde každý.

Podzimní inspirace:

Pražské divadlo „V Dlouhé“ se chystáme navštívit 22. listopadu. Hrají zde Jiráskovu Lucernu, v roli vodníka Ivana vystupuje herec a spisovatel Arnošt Goldflam. Představení trvá 2 a půl hodiny včetně přestávky a usednout můžete v 7. - 9. řadě. Cena zájezdu činí Kč 500,- pro členy a Kč 550,- pro nečleny. Kromě vstupenky obsahuje dopravu luxusním busem a procházku s průvodcem po Královské cestě, Staroměstském náměstí a okolí.

V listopadu/prosinci plánujeme další, velmi oblíbený adventní zájezd. Kdy a kam se dovíte včas.

 

Výhledy na rok 2018:

Františkovy lázně 20. - 26. května 2018, přihlášky do 30.12.2017

Maďarské lázně Eger (polovina března 2018, termín bude upřesněn)

Šumava – Srní  3. - 9. září 2018, přihlášky do 30.12.2017

 

Pro chvíle s rodinou a přáteli vyzkoušejte jeden z domácích likérů:

Domácí Baileys: 2 plechovky slazeného kondenzovaného mléka, 1 mandlový pudink, půl litru mléka, půl litru rumu. Kondenzované mléko v plechovce vaříme 2 hodiny zcela ponořené do vody. Necháme vychladnout. Pudink uvaříme v půl litru mléka a také necháme vychladnout. Nakonec smícháme vše dohromady včetně rumu a použijeme tyčový mixér, aby byla směs hladká. Plníme do lahví a konzumujeme vychlazené.

 

Příjemný podzimní čas vám za přípravný výbor spolku Pohoda přeje                                Slavit

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVY  Z  VÝROČNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE

konané dne 31. ledna 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenský klub POHODA

S T A N O V Y

 

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek Společenský klub POHODA  (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (§ 214-302) o sdružování občanů, v platném znění.

Má sídlo na MÚ Hronov, nám. Čs armády 5, 549 31 Hronov.

 

Čl. 2

Charakter sdružení

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, ve kterém se spojili občané především seniorského věku k aktivnímu trávení volného času na společenském, kulturním a sportovním poli s přihlédnutím k jejich věku, potřebám a možnostem, i za účelem navazování nových společenských kontaktů a přátelství.

Sdružení rozvíjí oboustranně prospěšnou spolupráci s dalšími spolky a dalšími institucemi, a  to vždy na základě partnerství a vzájemné výhodnosti.

 

Čl. 3

Základní cíle spolku

Základním cílem spolku je pomáhat členům  vést plnohodnotný a nezávislý život, aktivně se podílet na společenském dění obce a nabízet možnosti k trávení volného času členů spolku s přihlédnutím k jejich potřebám a možnostem, tak aby se zabránilo jejich sociální izolaci, při tom napomáhat sbližování tří generací – dětí, rodičů a prarodičů, a díky aktivnímu zapojení především seniorů přispívat k mezigeneračnímu setkávání zejména při pořádání různých společenských akcí ve spolupráci s dalšími organizacemi.

 

Čl. 4

Formy činnosti spolku

a) Vzdělávací činnost, ať již vlastním pořádáním vzdělávacích akcí, tak účastí členů spolku na přednáškách, počítačových, jazykových kurzech ve spolupráci s dalšími organizacemi

b) Kulturní a zájmová činnost: účast na divadelních představeních s využitím slev pro seniory (Klicperovo divadlo Hradec Králové, Pardubice, pražská divadla a jiná – dopolední představení a veřejné generálky apod.), pořádání tématických exkurzí a krátkodobých tématických zájezdů zejména po ČR a polském příhraničí z účelem poznávání a rozšiřování si duševních obzorů,  pořádání „zpívánek“  - posezení se zpěvem a   muzikanty z vlastních řad, předávání si vzájemných zkušeností a dovedností z rukodělné i řemeslné činnosti, pravidelná klubová činnost 

c) Sportovní a pohybová činnost: cvičení v dopoledních i večerních hodinách k zachování vitality a energie, pořádání relaxačních, ozdravných, cyklistických a turistických zájezdů s přihlédnutím k možnostem našich členů, pobytových zájezdů u moře doplněných pohybovými aktivitami s přizváním i dalších zájemců z řad rodinných příslušníků nebo mladších přátel, což slouží k vzájemnému propojení a poznávání mladší i starší generace

 

Čl. 5

Členství ve spolku

 1. Členem spolku Společenský klub POHODA může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení vzniká na základě podání písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 2. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Pro přijetí člena je třeba souhlasu 2/3 členů výboru spolku.
 3. Člen spolku Společenský klub POHODA má právo:
 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
 1. Člen spolku Společenský klub POHODA má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku 
 • aktivně se podílet na činnosti spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
 • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství, dále úmrtím, pokud  vyloučením člena pro hrubé porušování stanov: Členství zaniká, pokud člen do konce 1.pololetí daného roku neuhradí stanovený roční příspěvek, a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzích. Pro vyloučení člena je třeba souhlasu 2/3 členů výboru spolku.

 

Čl. 7

Organizační uspořádání

Strukturu spolku Společenský klub POHODA  tvoří:

 • členská schůze
 • výbor

 

A. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku Společenský klub POHODA je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně 1x ročně aby:
 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov
 • zvolila výbor spolku, případně jej odvolala
 • schválila výši členských příspěvků na nové období
 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předchozí rok
 • rozhodla o zániku spolku.
 1. Zasedání členské schůze spolku Společenský klub POHODA svolává výbor spolku. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Nesejde-li se členská schůze schopná usnášení, svolá výbor spolku nejdéle do 1 měsíce (ne však dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi. Tato je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Toto se týká i stanov. Změnu stanov je výbor spolku povinen oznámit Krajskému soudu v Hradci Králové do 15 dnů od schválení změny a zároveň mu zaslat text změny v listinné podobě, jakož i provést zápis v e-rejstříku.
 2. O jednání se vede zápis.

B. Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku Společenský klub  POHODA . Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
 2. Výbor spolku má 5 (pět) členů, jejich funkční období je 3 (tři) roky. Po skončení funkčního období navrhnou členové spolku na členské schůzi kandidáty na nový výbor a veřejným hlasováním bude rozhodnuto o složení výboru pro další funkční období.
 3. O jednání se vede zápis.

                                                                                              

Čl. 8

Jednání jménem sdružení

Statutárním orgánem spolku Společenský klub POHODA  je výbor.

Jménem výboru jedná každý jeho člen samostatně.

 

Čl. 9

Hospodaření spolku Společenský klub POHODA

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Ten hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem.
 2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami, k vedení účetnictví a k zajištění plnění případných daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka, který je zároveň voleným členem výboru.
 3. Příjmy spolku tvoří roční příspěvky členů, dotace a příjmy z vedlejší činnosti (např. z organizování akcí) v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení a v souladu s formami činnosti uvedenými výše.

 

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení Společenského klubu POHODA

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidace bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto sdružení. Pokud nebude tato právnická osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi stávající členy spolku.

 

Čl. 11

Platnost stanov

1. Stanovy spolku Společenský klub POHODA  platí trvale ode dne jejich registrace nebo ode dne jejich platné změny u Krajského soudu v Hradci Králové.