„Když na Hromnice únor měkký bývá,

udeří pak v březnu velká zima“.

 

Masopust je třídenní svátek a slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Tak třeba v Rusku se tento svátek nazývá „maslenica“ a figurují v něm i některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo medvěd. V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (z italského carne levare „dát pryč maso“). Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. „Tučným čtvrtkem“ toto období vrcholí a je spojené se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny masopustního období (neděle, pondělí, úterý) jsou zvány ostatky, končiny, fašank nebo přímo masopust, se konají různé rituální úkony: průvod masek, scénické výstupy a končí masopustní zábavou. (viz Wikipedia)

 

Tradice a zvyky našich předků získávají stále větší odezvu i u mladých lidí a to nejen v období masopustu. Veselé maškary, průvod, společná setkání všech generací při hudbě a všeobecném veselí tehdy pomáhaly překlenout dlouhý čas do Velikonoc, kdy již nastávaly jarní práce na polích. Masopustní rej vypukne v Hronově v neděli 11. února a tak se přijďte také pobavit. Zahřejete se dobrým mokem a posilníte dobrotami, které pro vás napečou členky Pohody za velmi příznivé ceny.

V úterý 16. ledna v podvečer se v přísálí sálu Josefa Čapka konala výroční členská schůze Pohody, které se zúčastnilo 116 registrovaných členů včetně nově přihlášených. Paní Jaromíra Brahová, předsedkyně spolku, seznámila přítomné s akcemi uplynulého roku a uvedla některé naplánované akce roku 2018. Přednesla také zprávu o hospodaření včetně přehledu o příjmech a výdajích. Hosty výroční schůze byli paní starostka Bc. Hana Nedvědová a pan místostarosta Mgr. Josef Thér. Ten informoval „pohodáře“ o česko-polských projektech zaměřených na seniory. Paní starostka poděkovala přípravnému výboru za organizování všech aktivit a oba hosté společně vyjádřili podporu Pohodě i na další období.

 

Únorové klubové úterky – začínáme v 17,30 hodin.

6.2. Příprava na masopust, rozdělení úkolů při organizaci akce.

13.2. Klub se nekoná.

20.2. Vzpomínka na léto 2017. Beseda s Milenou Zimovou a prezentace fotografií z prázdninových akcí.

27.2. Promítání s Jiřím Zimou – Lázně Karlova Studánka, Šumava a Řím včetně Vatikánu.

Tipy na březen:

Termín bude upřesněn. Autobusový výlet do Ratibořic. V hereckém muzeu Viktorka shlédneme film Tomáše Magnuska „Kluci z hor“. Součástí bude beseda s režisérem a tvůrci filmu, čas bude i na posezení u něčeho dobrého v místní příjemné restauraci. Hlásit se můžete již nyní.

13.3. a 20.3. se budeme věnovat barvení velikonočních vajíček. Připravíme je i se stuhami na zavěšení, aby mohly zdobit stromy na hronovském náměstí. Začněte tedy shromažďovat vejdumky již teď, aby jich byl dostatek.

 

Dlouhé zimní období zdaleka nekončí a nám teď určitě prospěje strava doplněná zeleninou. Košťálová zelenina je u nás oblíbená a jako součást polévek, salátů a hlavních pokrmů se dá střídat v mnoha kombinacích. Hlávkové zelí, brokolice, kapusta i květák jsou dostupné po celý rok a kromě vitamínů a cenných látek nám pomohou zhubnout nějaké to kilo nabrané při vánočním hodování. Pro lepší trávení přidávejte při zpracování této zeleniny koření jako je kmín, fenykl, anýz nebo koriandr. Květák a brokolici vařte vždy v páře a ne úplně doměkka. Zachováte tak důležité vitamíny jako je vitamín C, dále vlákninu, minerální látky (vápník) a vitamín K, který pomáhá předcházet srážení krve. Nejvíce ho obsahuje brokolice.

Znáte tzv. „špičaté“ zelí? Tady je jedna z jeho méně známých úprav:

1 malé špičaté zelí očistíme, nakrájíme na kousky a propláchneme. Na pánvi rozpálíme 3 lžíce olivového oleje a osmažíme na něm 1 pokrájenou cibuli, stroužek česneku a 10 dg pokrájené slaniny. Podusíme, osolíme a opepříme. Do pánve přidáme 400 ml zeleninového vývaru, kmín a drobně nakrájenou petrželku. Pro zpestření a vyzkoušení nové chuti můžeme přidat lžíci pomerančové kůry z chemicky neošetřeného plodu. Promícháme a podáváme.

A ještě vyzkoušejte jednoduché pečené zelníky:

Suroviny: 50 dg kysaného zelí, 50 dg polohrubé mouky, 25 dg sádla, 2 vejce, sůl, pepř.

Postup: kysané zelí překrájíme, přidáme polohrubou mouku, rozpuštěné sádlo, vejce, sůl, pepř a zpracujeme v těsto. Rukama vytvoříme placky, které klademe na plechy vyložené pečícím papírem. Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 stupňů asi 20 minut dozlatova. Během pečení je obrátíme. Kdo příliš neřeší váhu, může přidat vepřové škvarky.

 

Těšte se z každého nového dne a udržujte dobré vztahy s rodinou a přáteli.

 

 

 

 
Nová fotogalerie

 

 

Společenský klub POHODA

S T A N O V Y

 

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek Společenský klub POHODA  (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (§ 214-302) o sdružování občanů, v platném znění.

Má sídlo na MÚ Hronov, nám. Čs armády 5, 549 31 Hronov.

 

Čl. 2

Charakter sdružení

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, ve kterém se spojili občané především seniorského věku k aktivnímu trávení volného času na společenském, kulturním a sportovním poli s přihlédnutím k jejich věku, potřebám a možnostem, i za účelem navazování nových společenských kontaktů a přátelství.

Sdružení rozvíjí oboustranně prospěšnou spolupráci s dalšími spolky a dalšími institucemi, a  to vždy na základě partnerství a vzájemné výhodnosti.

 

Čl. 3

Základní cíle spolku

Základním cílem spolku je pomáhat členům  vést plnohodnotný a nezávislý život, aktivně se podílet na společenském dění obce a nabízet možnosti k trávení volného času členů spolku s přihlédnutím k jejich potřebám a možnostem, tak aby se zabránilo jejich sociální izolaci, při tom napomáhat sbližování tří generací – dětí, rodičů a prarodičů, a díky aktivnímu zapojení především seniorů přispívat k mezigeneračnímu setkávání zejména při pořádání různých společenských akcí ve spolupráci s dalšími organizacemi.

 

Čl. 4

Formy činnosti spolku

a) Vzdělávací činnost, ať již vlastním pořádáním vzdělávacích akcí, tak účastí členů spolku na přednáškách, počítačových, jazykových kurzech ve spolupráci s dalšími organizacemi

b) Kulturní a zájmová činnost: účast na divadelních představeních s využitím slev pro seniory (Klicperovo divadlo Hradec Králové, Pardubice, pražská divadla a jiná – dopolední představení a veřejné generálky apod.), pořádání tématických exkurzí a krátkodobých tématických zájezdů zejména po ČR a polském příhraničí z účelem poznávání a rozšiřování si duševních obzorů,  pořádání „zpívánek“  - posezení se zpěvem a   muzikanty z vlastních řad, předávání si vzájemných zkušeností a dovedností z rukodělné i řemeslné činnosti, pravidelná klubová činnost 

c) Sportovní a pohybová činnost: cvičení v dopoledních i večerních hodinách k zachování vitality a energie, pořádání relaxačních, ozdravných, cyklistických a turistických zájezdů s přihlédnutím k možnostem našich členů, pobytových zájezdů u moře doplněných pohybovými aktivitami s přizváním i dalších zájemců z řad rodinných příslušníků nebo mladších přátel, což slouží k vzájemnému propojení a poznávání mladší i starší generace

 

Čl. 5

Členství ve spolku

 1. Členem spolku Společenský klub POHODA může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení vzniká na základě podání písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 2. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Pro přijetí člena je třeba souhlasu 2/3 členů výboru spolku.
 3. Člen spolku Společenský klub POHODA má právo:
 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
 1. Člen spolku Společenský klub POHODA má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku 
 • aktivně se podílet na činnosti spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
 • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství, dále úmrtím, pokud  vyloučením člena pro hrubé porušování stanov: Členství zaniká, pokud člen do konce 1.pololetí daného roku neuhradí stanovený roční příspěvek, a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzích. Pro vyloučení člena je třeba souhlasu 2/3 členů výboru spolku.

 

Čl. 7

Organizační uspořádání

Strukturu spolku Společenský klub POHODA  tvoří:

 • členská schůze
 • výbor

 

A. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku Společenský klub POHODA je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně 1x ročně aby:
 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov
 • zvolila výbor spolku, případně jej odvolala
 • schválila výši členských příspěvků na nové období
 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předchozí rok
 • rozhodla o zániku spolku.
 1. Zasedání členské schůze spolku Společenský klub POHODA svolává výbor spolku. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Nesejde-li se členská schůze schopná usnášení, svolá výbor spolku nejdéle do 1 měsíce (ne však dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi. Tato je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Toto se týká i stanov. Změnu stanov je výbor spolku povinen oznámit Krajskému soudu v Hradci Králové do 15 dnů od schválení změny a zároveň mu zaslat text změny v listinné podobě, jakož i provést zápis v e-rejstříku.
 2. O jednání se vede zápis.

B. Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku Společenský klub  POHODA . Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
 2. Výbor spolku má 5 (pět) členů, jejich funkční období je 3 (tři) roky. Po skončení funkčního období navrhnou členové spolku na členské schůzi kandidáty na nový výbor a veřejným hlasováním bude rozhodnuto o složení výboru pro další funkční období.
 3. O jednání se vede zápis.

                                                                                              

Čl. 8

Jednání jménem sdružení

Statutárním orgánem spolku Společenský klub POHODA  je výbor.

Jménem výboru jedná každý jeho člen samostatně.

 

Čl. 9

Hospodaření spolku Společenský klub POHODA

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Ten hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem.
 2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami, k vedení účetnictví a k zajištění plnění případných daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka, který je zároveň voleným členem výboru.
 3. Příjmy spolku tvoří roční příspěvky členů, dotace a příjmy z vedlejší činnosti (např. z organizování akcí) v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení a v souladu s formami činnosti uvedenými výše.

 

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení Společenského klubu POHODA

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidace bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto sdružení. Pokud nebude tato právnická osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi stávající členy spolku.

 

Čl. 11

Platnost stanov

1. Stanovy spolku Společenský klub POHODA  platí trvale ode dne jejich registrace nebo ode dne jejich platné změny u Krajského soudu v Hradci Králové.